Språkutbildning

Språkutbildning

Språkutbildning för privatpersoner och företag

På Orange Box hjälper vi våra kunder att bli självsäkra i sin muntliga och skriftliga kommunikation genom att erbjuda högkvalitativ språkutbildning och översättning. Vi hjälper både dig som vill lära dig engelska/svenska från grunden för att det är roligt och dig som behöver ett korrekt affärsspråk för att garantera framgångsrik kommunikation och säkrare affärer.

För att ge ett bra intryck är det viktigt att kunna anpassa språket efter olika situationer och vi fokuserar därför på att lära ut just de kunskaper du behöver för att kunna tala korrekt och varierat i de sammanhang som är relevanta för dig. Vi lägger upp en strategi för din utbildning efter en noggrann analys av dina individuella behov och målsättningar.

Eftersom språkinlärning är en individuell process skräddarsyr vi all utbildning efter våra kunders personliga behov, språknivå och önskemål. Samtliga lärare undervisar på sitt modersmål och vi betonar den praktiska användningen av språket. Målet är att lära ut kunskaper som du har användning av direkt när du lämnar lektionssalen.