Om oss

Orange Box består av ett tätt sammansvetsat team av översättare och språkkonsulter som tillsammans arbetar för att förbättra våra kunders kommunikation.

Att vi skiljer oss åt när det kommer till bakgrund, modersmål, utbildning och arbetslivserfarenhet ser vi som företagets främsta styrka. Individuellt bidrar vi med kunskap om olika länder, kulturer och branscher. Det som binder oss samman är vårt gemensamma intresse för språk, kultur, kommunikation och utbildning

Orange Box

Sedan företagets början har Orange Box enbart anställt översättare och språkkonsulter utifrån deras språkliga och pedagogiska kompetens. Alla översättare skall ha antingen svenska eller engelska som modersmål och mycket goda kunskaper i det andra språket. Samtliga översätter till sitt modersmål. Alla översättare får utbildning internt oberoende av sina tidigare erfarenheter.

Vi arbetar med all typ av företagskommunikation och är väl insatta i våra kunders branscher och ämnesområden. Eftersom vi samarbetar långsiktigt med våra kunder lär vi oss deras språkpreferenser, och med våra översättningar som underlag bygger vi upp anpassade ordlistor och andra resurser för att garantera att kunden alltid får den terminologi och det språkbruk som krävs.

Vi har stränga sekretess- och säkerhetsprocedurer eftersom vi regelbundet hanterar konfidentiellt material. Inga dokument lämnar våra lokaler eftersom alla arbetar in-house och samtliga medarbetare har tystnadsplikt. Vi sparar inget fysiskt material vi har fått från en kund efter det att uppdraget är slutfört.

Orange Box kvalitetssäkring bygger på 8 principer

  • Ledarskap
  • Kompetens och erfarenhet
  • Organisk tillväxt
  • Kundfokus
  • Kvalitetsgranskning
  • Dokumenthantering
  • Miljömedvetenhet
  • Ständiga förbättringar

Unik översättningsbyrå

Alla våra översättare arbetar in-house, exklusivt för Orange Box och enligt fastställda kvalitetsprinciper. Vi översätter från svenska till engelska och från engelska till svenska. Förutom översättning arbetar vi med korrekturläsning, språkgranskning, textredigering och copywriting samt ljudinspelning och bearbetning. Vår kompetens och erfarenhet gör att vi kan leverera översättningar snabbt, skickligt och säkert.

Från Manchester till Malmö

Grundaren av Orange Box, engelsmannen Simon Francis, har över 16 års erfarenhet av att undervisa svenskar i företagsengelska. Innan han slog sig ner i Sverige hann han med att bo och arbeta i tio olika länder. För att slå mynt av sina kulturella erfarenheter började han skriva och 2003 publicerades hans populära bok ”BritSpeak – the Language of the British”. Tre år senare bildades Orange Box och sedan starten har företaget vuxit från att ha varit ett enmansföretag till ett team översättare och språkkonsulter som tillsammans arbetar för att erbjuda ett komplett utbud av språk- och kommunikationstjänster.