Medarbetare

Professionell översättning

På Orange Box arbetar åtta rutinerade översättare på vårt kontor i Malmö.

Förutom att våra översättare har en oslagbar känsla för språk har de erfarenheter från olika branscher och ämnesområden. En bred ämneskunskap krävs om man vill vara säker på att man använder rätt terminologi och språkbruk i olika sammanhang.

Varje uppdrag matchas med den bäst lämpade översättaren och korrekturläses sedan av en professionell korrekturläsare och till slut godkänns av en projektledare för att garantera att dokumenten är korrekta innan de skickas tillbaka till kunden. Varje jobb granskas av 3 par ögon. Alla våra översättningar ska se ut som original när de är färdiga. Det innebär att texten– förutom att vara korrekt – ska flyta på och kännas lika naturlig att läsa oavsett om du har svenska eller engelska som modersmål.


Två av översättarna som jobbar på Orange Box, Sarah Olsson och David Parker med Laz Shwan Malagic.

Varje dag andas Orange Box medarbetare denna atmosfär av passion, professionalism och perfektionism, de gör sitt allra bästa, för din texts skull.

Verksamhetschef Verksamhetschef

Laz Shwan Malagic

Hon är flerspråkig och förstår behovet av att kunna kommunicera, med din text.
Hon förstår skillnaden mellan att vara kristall-klar i förhållande till att vara översatt.
Hon lägger sig vinn om att väga orden på guldvåg och välja det ord som fångar essensen av det du vill kommunicera med din text.
När din text är värdefull för dig, låt hennes professionalism, expert-kunskap, noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet göra din text kristall-klar och låt ditt budskap landa rätt!
Med samma egenskaper har hon utvecklat arbetsprocesser, kultur och prestation i företaget.
För ditt budskap.
Kristallklart.

Hon har en Kandidatexamen i Engelska med inriktning lingvistik och litteratur från Malmö Universitetet samt en Masterexamen i Engelska med inriktning litteratur, kultur och media från Lunds Universitet.