Översättning

Översättning

Från vykort till bok

Vi erbjuder översättningar för företag, myndigheter och privatpersoner från svenska till engelska och engelska till svenska och har bred erfarenhet inom olika fackområden.

Vi arbetar med alla typer av texter, till exempel

Juridisk text,
ekonomisk text,
medicinsk text,
teknisk text,
EU-dokumentation, 
försäkringsärenden,
rapporter,
broschyrer,
reklam-,
marknadsförings- och informationsmaterial,
webbsidor

Snabba leveranser

En översättning behöver man ofta med kort varsel. För att kunna leverera så snabbt som möjligt, ibland redan samma dag, arbetar vi enbart med rutinerade översättare och de mest effektiva översättningsverktygen.

Kunder

Vi jobbar med privatkunder, företag och större byråer. Vi har även vunnit ett antal större översättningsupphandlingar för, bland annat:

Regeringskansliet,
Statens Haverikommission,
Konstfack,
Skellefteå Kraftaktiebolag

Pris för översättningsuppdrag

Priset för en bra översättning beror på faktorer såsom leveranstid, svårighetsgrad, kvalitetsnivå och texttyp. För ett snabbt och kostnadsfritt erbjudande, skicka filerna till admin@orangebox.se eller ladda upp dem i formuläret under kontakt